Rejestracja

* Zapoznałem/-am się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w celu marketingu usług własnych, w szczególności organizowanych szkoleń i konferencji

Wyrażam zgodę na używanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, smartfon, tablet), których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym informacji o prowadzonych szkoleniach i konferencjach.

Wyrażam zgodę aby Polski Fundusz Rozwoju S.A. przesyłał mi drogą elektroniczną (SMS/MMS/rozmowa telefoniczna) w szczególności pocztą elektroniczną, niezamówione informacje handlowe.

Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuję poprzez przesłania żądania na adres e-mail: iod@pfr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.