Raportowanie ESG w praktyce

Raportowanie ESG w praktyce

Obowiązek raportowania ESG wcześniej lub później dotknie każdą polską firmę. Na ten moment proces ten może wydawać się złożony ze względu na brak legislacji, ustandaryzowanych wzorców oraz braku taksonomii. W tym kursie podajemy wskazówki jak rozpocząć pracę na przygotowaniem raportu ESG aby „obowiązek” ten przyniósł wiele dodatkowych korzyści i przebiegł efektywnie.

Zamówienie

Bezpłatny