Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Kurs ma na celu przybliżenie założeń programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w skrócie FENG. Właścicielem programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Misją PFR jest wsparcie rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wspólnie zapraszamy do odtworzenia krótkiego kursu online, w którym opowiadamy o Priorytecie I FENG oraz darmowych działaniach doradczych wspierających firmy w pozyskaniu dotacji.

Zamówienie

Bezpłatny