Polityka prywatności

Aby zapewnić użytkownikom wygodę przeglądania serwisu www.kursy.pfr.pl, witryna używa plików cookies. Korzystając z tego serwisu wyrażasz na to zgodę.

 

Polityka cookies.

Czytając, przeglądając czy używając serwisu www.kursy.pfr.pl („Serwis”), akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce cookies („Polityka”).

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis (lub jego dowolną część) obowiązuje aktualna Polityka.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) Serwisu.

Właściciel Serwisu:

Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa
NIP: 7010374912; REGON: 146615458

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W każdym takim przypadku zostaniesz poinformowany
o administratorze Twoich danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługujących Ci prawach.

Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

• Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
• Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
• Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
• Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim
urządzeniu lub komputerze.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera i dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest właściciel Serwisu – Polski Fundusz Rozwoju S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, NIP: 7010374912; REGON: 146615458. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców.

Partnerzy i inne podmioty

Niniejsza Polityka nie obejmuje serwisów oraz podmiotów, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w zamieszczonych w Serwisie adresach e-mail.

Prawa autorskie

Copyright © Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Zawartość stron w Serwisie oraz nazwa Serwisu podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące strony lub inne serwisy w ramach Serwisu stanowią własność Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

Wybrane dokumenty publikowane w Serwisie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje w Serwisie były jak najbardziej prawidłowe, Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Materiały umieszczane w Serwisie mogą
zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zakres danych

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy) oraz ewentualne dane korespondencyjne.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, REGON 146615458, NIP: 7010374912.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• wymiany korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez Grupę PFR (podstawa prawna: wyrażona zgoda).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione spółkom z Grupy PFR oraz podmiotom przewidzianym przepisami prawa. Ponadto dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane osobowe w przypadku osób zainteresowanych działalnością Grupy PFR będą przechowywane przez rok od momentu ich
zarejestrowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu
administratorowi danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.